Aleksandra Jurić

Referentica općih poslova i arhivar +385 (0)51 401 125 +385 (0)51 401 165 Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove
Svakim danom od 08.00 do 11.30 te od 13.00 do 15.00 sati. Četvrtkom se stranke ne primaju!