Nataša Jurina

direktorica Turističkog ureda Vela placa 1/1
51500 Krk
Hrvatska
Po potrebi Turistička zajednica Grada Krka
Po potrebi