Maja Parentić

Ravnateljica Centar za kulturu Grada Krka
ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00) +385 (0)51 220 041 +385 (0)51 220 041