Rođenje

Prijava matičnom uredu, dobivanje MBG, financijska pomoć od grada.