Mjesni odbor Kornić

Mjesni odbor Kornić danas obuhvaća sljedeća mjesta: Kornić, Muraj i Lakmartin. Navedena mjesta imaju ukupno 356 stanovnika, među kojima je 168 muškaraca i 188 žena.

O povijesti područja: Riječ Kornić romanskog je porijekla, a najvjerojatnije dolazi od latinske riječi cornu, -us što znači rog, glavica, krilo (vojske) ili kraj. Pojam glavica mu dobro pristaje jer se mjesto nalazi na glavici. On je također i kraj ili krilo krčkog teritorija prema hrvatskom području kaštela Vrbnika. Koliko nam je poznato, prvi se put kao naselje Kornić spominje godine 1503., kada je biskup Dunat unajmio neke drmune kapele sv. Nikole na Korniću, Martinu Divačiću. Znači Kornić je u 15. stoljeću već postojao. Nadalje se opet spominje 1519. god. kad je papa Lav X. potvrdio kapelu sv. Nikole na Korniću i još neke druge s njihovim imanjima spomenutom biskupu Dunatu. Od tada će se sve češće spominjati u zapisnicima biskupskih vizitacija i drugim spisima.

Gradska uprava

Adrese

  • Placa 32
    51500 Krk
    Hrvatska
Po potrebi