Mjesni odbor Milohnić

jesni odbor Milohnići danas obuhvaća sljedeća naselja: Milohnići, Brzac, Glavotok i Linardići. Navedena mjesta imaju ukupno 321 stanovnika, među kojima su 162 muškarca i 159 žena.

O povijest područja: To je područje do prve polovice 15. stoljeća bilo uglavnom nenastanjeno. Vjerojatno su prije na tom području živjeli Liburni, međutim odavno je već opustjelo. Otkad su Hrvati nastanili otok, to su područje bez sumnje većim dijelom iskorištavali upravo oni. Spomenuta sela nastaju otprilike u drugoj polovici 15. stoljeća i to masovnim naseljavanjem od strane Ivana Frankopana, posljednjeg krčkog kneza. Ovdje se postavlja nekoliko pitanja: kada je knez naselio sporno područje, otkuda i koje su narodnosti bili ti prvi stanovnici tog područja? Godine 1451. knez Ivan se podijelio s braćom te je dobio otok Krk kao svoj dio, no on je i prije toga imao udjela u imanjima na kopnu. Tu je poznavao svoje ljude, pa je povjerljive doveo ovamo sa stadima i da obrađuju zemlju. Bilo je to nakon 1451. god., a prvu vijest o njima iz 1463. imamo zabilježenu u jednom misalu. Svi su oni bili Hrvati, osim nekoliko obitelji rumunjskog podrijetla. U jednom od dokumenata knez ih naziva Vlasi, a latinski i talijanski spisi nazivaju ih Murlaci. Naši ljudi i danas ljude s kopna - one koji ne žive na obali - nazivaju Vlasima.

Gradska uprava

Adrese

  • Milohnići 62
    51500 Krk
    Hrvatska
Po potrebi