Mjesni odbor Poljica

Mjesni odbor Poljica danas obuhvaća sljedeća naselja: Poljica, Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci, Nenadići i Žgaljići. Navedena mjesta imaju ukupno 402 stanovnika, među kojima je 204 muškaraca i 198 žena.

O povijesti područja: To je područje do prve polovice 15. stoljeća bilo uglavnom nenastanjeno. Vjerojatno su prije na tom području živjeli Liburni, međutim odavno je već opustjelo. Otkad su Hrvati nastanili otok, to su područje bez sumnje većim dijelom iskorištavali upravo oni. Spomenuta sela nastaju otprilike u drugoj polovici 15. stoljeća i to masovnim naseljavanjem od strane Ivana Frankopana, posljednjeg krčkog kneza. Ovdje se postavlja nekoliko pitanja: kada je knez naselio sporno područje, otkuda i koje su narodnosti bili ti prvi stanovnici tog područja? Godine 1451. knez Ivan se podijelio s braćom te je dobio otok Krk kao svoj dio, no on je i prije toga imao udjela u imanjima na kopnu. Tu je poznavao svoje ljude, pa je povjerljive doveo ovamo sa stadima i da obrađuju zemlju. Bilo je to nakon 1451. god., a prvu vijest o njima iz 1463. imamo zabilježenu u jednom misalu. Svi su oni bili Hrvati, osim nekoliko obitelji rumunjskog podrijetla. U jednom od dokumenata knez ih naziva Vlasi, a latinski i talijanski spisi nazivaju ih Murlaci. Naši ljudi i danas ljude s kopna - one koji ne žive na obali - nazivaju Vlasima.)

Gradska uprava

Adrese

  • Poljica 14
    51500 Krk
    Hrvatska
Po potrebi