Danko Milohnić

Direktor 401185 0989182392 ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00) Vecla

Gradska komunalna tvrta

ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00) 401185 0989182392